• تعریف سبد پروژه

    تاریخچه پورتفولیو: مدیریت پورتفولیوی پروژه­ ها در آغاز، پس از مفاهیم مدیریت پورتفولیوهای مالی به میدان آمد، و در طول زمان به تدریج به عنوان یک موجودیت مستقل درآمده و رشد و گسترش یافت و در محیط مدیریت پروژه به کار گرفته شد. خلاصه ای از روند این تکامل به شرح زیر است: تئوری پورتفولیو […]

    ادامه مطلب