• مساله­ ی مکان­یابی مراکز توزیع

    طراحان و تصمیم گیرندگان همواره با مسایل مهم لجستیکی و زنجیره تامین روبرو بوده¬اند. اینکه تسهیلات به عنوان مثال انبارها، کارخانجات، مدارس، بیمارستان¬ها، آمبولانس¬ها و موارد دیگری از تسهیلات عمومی و خصوصی را در چه مکانی قراردهیم. به طور کلی مسایل مکان¬یابی ممکن است جنبه¬های مختلفی داشته باشند: -چه مراکز توزیعی باید ایجاد شوند؟ -این […]

    ادامه مطلب